Vlna Fiberfrax 1260 a 1430

Základnú surovinu pre výrobu keramického vlákna tvorí oxid hlinitý a oxid kremičitý, ktoré sú tavené pri cca 2000°C a sú spracované na vlákna rotačným, alebo vzduchovým spôsobom. Pomocou rozdielnych pomerov obsahov oxidu hlinitého a oxidu kremičitého (Al2O3, SiO2), prípadne prídavkom oxidu zirkoničitého (ZrO2) sú modulované vlastnosti vlákien, ktoré sú potom vhodné pre rôzne oblasti použitia. Vlákna sú vyrábané z vysoko čistých surovín. Takto vzniklé vlákna sú chemicky neutrálne a stále voči väčšine kyselín a lúhov. Výnimku tvoria silné alkálie a kyselina fosforečná. Jednotlivé druhy vlákien sa rozdeľujú podľa dĺžky vlákien.

Vlna – dĺžky vlákien:

Voľná = dĺžka vlákna s pohybuje okolo 150 mm, nelubrikovaná neobsahuje lubrikáciu (vhodná aj pre filtráciu plynov), lubrikovaná obsahuje nepatrný podiel lubrikácie. Používa sa pre vypchávanie spár, filtráciu plynov a izolácie dutín výmuroviek.

Cupovaná = dĺžka vlákna sa pohybuje v rozmedzí 15 až 25 mm, nelubrikovaná neobsahuje lubrikáciu (vhodná aj pre filtráciu plynov), lubrikovaná obsahuje nepatrný podiel lubrikácie. Používa sa pre vypchávanie spár , filtráciu plynov a izolácie dutín výmuroviek.

Krátená = dĺžka vlákna sa pohybuje v rozmedzí 5 až 10 mm (používa sa predovšetkým pre výrobu vákuovaných tvaroviek a dosiek, alebo torkretácií).

Základné vlastnosti vlny:  

  • nízka tepelná vodivosť
  • nízka tepelná kapacita
  • vysoká odolnosť proti tepelným zmenám
  • dobrá akustická odolnosť
  • vysoká tepelná a chemická stálosť

Použitie:

  • opravy izolácií výmuroviek
  • filtrácia plynov a izolácia zásobníkov pre skvapalnené plyny (nelubrikovaná)
  • opravy a tesnenia spár a dutín výmuroviek
  • pchané izolácie  
  • výroba vákuovaných výrobkov a nástrekové izolácie
  • izolácie pre zlievárenské a modelovacie hmoty
  • izolácie pecných vozov

 

Dostupnosť: opýtajte sa tu