Žiaruvzdorný Tmel VS-K 1200 & 1500

Tmel je určený pre lepenie všetkých druhov ľahkých tepelno izolačných materiálov vyrobených na báze keramického vlákna tam, kde teplota lepeného spoja nepresiahne 1100 ° C. Mimo vzájomné spájanie rovnakých druhov materiálov z keramických vlákien je možné tieto lepiť na podklady, ktoré môžu byť zo všetkých druhov šamotových stavív, tvrdených dosiek z anorganických vlákien (z kalciumsilikátu, azbestocementu, troskových vlákien a pod).


 

Tmel VS-K je hustej, nestekavej konzistencie, zložený výhradne z anorganických surovín. Neobsahuje žiadne organické látky či iné horľavé prímesi, ktoré by sa počas sušenia a temperovania dodatočne vypaľovali, prípadne mohli uvoľňovať horľavé alebo výbušné plyny. 

Dostupnosť: opýtajte sa tu