Sídlo a fakturačné údaje:

REMPO UNIVERS EU, s.r.o.

Trieda SNP 90/341
040 11 Košice
IČO: 47 619 511
DIČ: 2023976680
IČ DPH: SK2023976680

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s., č.ú.: 5050761978/0900

Prevádzka:

REMPO UNIVERS EU, s.r.o.

Južná trieda 48 (areál Frank biznis centrum)
040 01 Košice

tel/fax 055/6986271
055/7294281
0917 660 798
0905 364 292

Otváracie hodiny:

Obchodné oddelenie: Pon - Pia: 08:00 - 16:00

Predajňa: Pon - Pia: 09:00 - 16:00

E-mail: rempouniverseu@rempouniverseu.sk
 

Predajňa: ALFA PROGRESS

Južná trieda 48, Košice  
tel: 055/7294281,  0904 958 450

E-mail: predajna@alfaprogress.sk
Pracovná doba: Pondelok - piatok 9.00 - 16.00 hod
 
O novinkách a prebiehajúcich akciách sa dozviete na:
 
REMPO Univers EU
 
 rempouniverseu
 

Ako sa k nám dostanete

Nájdete nás na Južnej triede 48 - Košice areál Frank biznis centrum (bývalá stará pekáreň). Z Južnej triedy odbočte do dvora, vo dvore za rampou do prava. Naša predajňa sa nachádza na ľavej strane.