Doska Duraboard 1500 & 1600

Dosky Fiberfrax Duraboard sú vyrábané zo žiaruvzdorných keramických vlákien, zmiešaných so špeciálne vybranými anorganickými a organickými spojivami, čím sa získavajú pevné dosky s vynikajúcimi vlastnosťami. Dosky Fiberfrax Duraboard 1500 & 1600 sú vyrábané zmiešaním vlákien Fiberfrax s vysoko hlinitými polykryštalickými vláknami.
Táto kombinácia dovoľuje dosky použiť vo vyššej operačnej teplote a zaisťuje veľmi nízku zmrašťovanie pri zachovaní ich výborných izolačných vlastností. Dosky Fiberfrax Duraboard sú ponúkané v širokej škále veľkostí a hrúbok.
 
Dosky Fiberfrax Duraboard disponujú nasledujúcimi vynikajúcimi
vlastnosťami:
 Stabilita vo vysokých teplotách
 Nízka tepelná vodivosť
 Odolnosť voči tepelným šokom
 Odolnosť voči erózii
 Ľahké rezanie štandardnými nástrojmi
 Nízka deformácie
 
TYPICKÉ APLIKÁCIE
 Vysokoteplotné výmurovky rôznych typov pecí
 Pevné žiaruvzdorné tesnenie a uzávery
 Tepelné štíty
 Výmurovky spaľovacích komôr plynových kotlov
Dostupnosť: opýtajte sa tu