Dosky Millboard 85K, 120K, 85KB, 110MT, 120WT

Výrobkový rad dosiek Unifrax Millboards je sériou tuhých dosiek s vysokou objemovou hmotnosťou, ktoré sú vhodné pre rôzne priemyselné aplikácie ako tepelné odpory alebo tuhá tesnenia. Tieto výrobky sú vyrábané v rôznych typoch zloženie, z ktorých každý predstavuje špecifické tepelné a fyzikálne vlastnosti. Dosky Millboards sú k dispozícii v niekoľkých hrúbkach.
 
Dosky Millboard disponujú nasledovnými vynikajúcimi vlastnosťami:
 Stabilita vo vysokých teplotách
 Nízka tepelná vodivosť
 Odolnosť voči tepelným šokom
 Výborná rozmerová stabilita a nízka zmrašťovanie
 Ľahké rezanie štandardným nástrojmi
 
TYPICKÉ APLIKÁCIE
 Zadné izolácie žiaruvzdorných výmuroviek
 Pevné žiaruvzdorné tesnenie a uzávery
 Tepelné štíty
 Transportné systémy pre tavené kovy (zadná izolácia)
 Výmurovky spaľovacích komôr
Súbor na stiahnutie: ml_sk_-_doska_millboard.pdf
Dostupnosť: opýtajte sa tu