Dosky Silplate 1108, 1112, 1308

Výrobky Silplate sú vyrábané za použitia žiaruvzdorných keramických vlákien Fiberfrax® zmiešaných so špeciálne vybranými spojivami, vďaka ktorým získavame štrukturálne izolačné dosky s revolučnými vlastnosťami. Tento unikátny výrobok je schopný odolávať zvýšeným teplotám i pod vysokým tlakovým zaťažením, pričom si stále zachováva svoju nízku tepelnú vodivosť. Dosky si zachovávajú svoje fyzikálne vlastnosti aj pri pôsobeniu veľmi vysokých operačných teplôt. Ak sú dosky Silplate použité v zariadeniach pre transport roztavených kovov, zaisťujú nižšie teplotu na plášti, redukujú následky trhlín v pracovnej výmurovke, zvyšujú operačné bezpečnosť spojenú s významnou úsporou energie a zvýšením objemu taveniny. Dosky Silplate celkovo zaisťujú vyššiu stabilitu celého vyzdívkového systému.
 
 
Silplate majú tieto výborné vlastnosti:
 Vysoká teplotná a rozmerová stabilita
 Nízka tepelná vodivosť
 Odolnosť voči tepelným šokom
 Vynikajúca pevnosť v ohybe a tlaku za tepla
 Dokonalá odolnosť voči pôsobeniu roztaveného kovu
 
TYPICKÉ APLIKÁCIE
 Panvice pre transport ocele
 "Torpédové" vozy
 Transportná koryta vysokých pecí
 Výmurovky medzipanvy
 Elektrické oblúkové pece
 Transportné panvy pre železo
Súbor na stiahnutie: ml_sk_-_doska_silplate.pdf
Dostupnosť: opýtajte sa tu