Elektroizolačné koberce

Dielektrické koberce,  sú určené ako ochrana živých tvorov a častí elektrického zariadenia v transformatorových a elektrozvodných staniciach a na ostatných vysokonapäťových pracoviskách.

Európska norma IEC 61111:2002, ktorá nahrádza národné normy členských krajín Európskej únie, zaraďuje dielektrické koberce do tried podľa miery ich odolnosti voči elektrickému prierezu.

Na základe skúšok v akreditovanom elektrotechnickom skúšobnom ústave EVPÚ, a. s., boli dielektrické koberce zaradené do tried 2,3 a 4.

Dielektrické koberce sú značené v súlade s požiadavkami normy IEC 61111.

Balenie: v kotúčoch v štandartnej dížke 10m 

Dostupnosť: opýtajte sa tu