Geotextília Geofiltex

Geotextília (GTX) je plošný, flexibilný, porézny prvok vyrobený prevažne zo syntetického vlákna, usmerneného alebo náhodne rozptýleného. Vlákno sa môže spájať mechanicky, chemicky, tepelne, tkaním alebo pletením. Geotextília sa najčastejšie používa pri vytvorení separačnej vrstvy oddeľujúcej dva materiály rôzneho zloženia, na vytvorenie ochrany geomembrán a izolácií citlivých na porušenie, vytvorenie filtračnej vrstvy drenáží z prírodného kameniva a pri dočasnej a trvalej stabilizácii plôch.

Charakteristika: netkaná textília vyrobená modernou vpichovacou technológiou.


 

Použitie na stavbu:

 

  • diaľnic, železníc, mostov
  • športových ihrísk a iných stavieb
  • vodných diel, pobreží
  • lesných ciest na dočasné použitie
  • parkovísk, križovatiek, čerpacích staníc


 

200 g/m2 (2 m a 4 m šírky)

Dostupnosť: opýtajte sa tu