Geotextília Tatratex

Netkaná geotechnická textília vyrábaná z nekonečných vlákien technológiou spun–bond, mechanicky spevňovaná ihlovaním.

Materiálové zloženie:
100% polypropylén, základná stabilita proti UV žiareniu, farba prírodná.

Typická aplikácia:

 • cestné komunikácie a letiská

 • pozemné komunikácie

 • spevnené plochy

 • železničné dráhy

 • oporné konštrukcie

 • podzemné časti budov

 • ploché strechy, strešné záhrady, terasy

 • podlahy

 • vodohospodárske stavby

 • prírodné vodné toky a nádrže

 • tunely

 • úprava plôch a terénov

 • skládky odpadov

 • drenážne systémy a drenážne ryhy

 • stavebné práce

Geotextília (GTX) je plošný, flexibilný, porézny prvok vyrobený prevažne zo syntetického vlákna, usmerneného alebo náhodne rozptýleného. Vlákno sa môže spájať mechanicky, chemicky, tepelne, tkaním alebo pletením. Geotextília sa najčastejšie používa pri vytvorení separačnej vrstvy oddeľujúcej dva materiály rôzneho zloženia, na vytvorenie ochrany geomembrán a izolácií citlivých na porušenie, vytvorenie filtračnej vrstvy drenáží z prírodného kameniva a pri dočasnej a trvalej stabilizácii plôch.


 

Dostupnosť: opýtajte sa tu