Papier Fibermax 1600

Unifrax 1600 Papier je vyrábaný z polykryštalických mulitových vlákien, zmiešaných so špeciálne vybranými organickými spojivami pre dosiahnutie vynikajúcich vlastností tohto produktu. Tento vysokoteplotný papier môže byť vystavený teplotám až do 1600 ° C, má vynikajúcu chemickú odolnosť a je prakticky bez granálií (nerozvláknených častíc). moderné výrobné technológie zabezpečuje jednotnú štruktúru spolu s veľmi nízkou tepelnou vodivosťou, mechanickou pevnosťou a jemným povrchom. 1600 Papier je k dispozícii v rôznych hrúbkach a veľkostiach rolí.
 
1600 Papier disponuje nasledujúcimi vynikajúcimi vlastnosťami:
 Stabilita vo vysokých teplotách (do 1600 ° C)
 Odolnosť proti chemickému pôsobeniu
 Dobrá manipulačná pevnosť
 Výborná flexibilita
 Jednoduchá manipulácia, rezanie a tvarovanie
 
TYPICKÉ APLIKÁCIE
 Vysokoteplotné tesnenia a upchávky
 Výmurovky laboratórnych Picek
 Separačná médium v ​​procesoch metalurgie a v keramickom priemyslu
 Izolácia pre batérie a elektrické zariadenia
Súbor na stiahnutie: ml_sk_-_papier_1600.pdf
Dostupnosť: opýtajte sa tu