Papier Insulfrax - 1200

Insulfrax papier je produkt vyrábaný z vlákien oxidov alkalických zemín a kremíka, zmiešaných so špeciálne vybranými organickými spojivami pre dosiahnutie vynikajúcich vlastností tohto výrobku. moderné výrobné technológie zaisťujú jednotnú štruktúru spolu s veľmi nízkou tepelnou vodivosťou, mechanickou pevnosťou a jemným povrchom. Insulfrax papier je k dispozícii v rôznych hrúbkach a veľkostiach rolí.
 
Papier Insulfrax disponuje nasledujúcimi vynikajúcimi vlastnosťami:
 Stabilita vo vysokých teplotách (až do 1200 ° C)
 Vysoká pevnosť
 Nízka hmotnosť
 Výborná flexibilita
 Jednoduchá manipulácia, rezanie a tvarovanie
 
TYPICKÉ APLIKÁCIE
 rôzne tesnenia pre vysoké teploty
 izolácie foriem ingotov
 tepelné štíty a izolácie tlmičov výfukov v automobilovom priemysle
 transportné systémy pre tekuté kovy (zadná izolácia)
 dilatačné škáry
Súbor na stiahnutie: ml_sk_-_papier_insulfrax.pdf
Dostupnosť: opýtajte sa tu