Statické izolačné šnúry zo skla ISOTEM 20

Typické použitie: predovšetkým pre utesnenie pecných dverí, bojlerov, autokláv, pecí, rúr, káblov a vzduchotechnickýchrozvodov, hutnícky a sklársky priemysel, koksovne

Popis materiálu : Sklo
Konštrukcia : Kruhová pletená 
Max. teplota : +500 °C

Dostupnosť: opýtajte sa tu