Tvarovky Isofrax 1260

Isofrax 1260 ° C Rigiform a Flexiform

sú vyrobené z Isofrax kremičitanová vlna so zmesou špeciálne vybraných organické a / alebo anorganické spojivá, ktoré poskytujú tuhé alebo pružné izolačné materiály tvarov s výnimočnými vlastnosťami.

Vytvorenie vákua spôsob výroby umožňuje značnú voľnosť pri zmene tvaru, hrúbka a hustota. Isofrax 1260 ° C Rigiformné a Flexiformné tvary často poskytujú najhospodárnejšiu odpoveď na výrobu veľkých množstiev častí v jednoduchých alebo zložitých konfiguráciách pre široký rozsah vysokoteplotné aplikácie.

 

VŠEOBECNÉ CHARAKTERISTIKY

 

Isofrax 1260 ° C Rigiform & Flexiform tvary majú nasledovné vynikajúce vlastnosti:

Vysoká teplotná stabilita

Nízka tepelná vodivosť

Odolnosť voči tepelnému šoku

Ľahké

Komplexné tvarové schopnosti

 

TYPICKÉ APLIKÁCIE

Obloženie spaľovacej komory kotla

Plynové časti požiaru

Ochrana dýz pri kontinuálnom odlievaní ocele

Tesniace tesnenia a ochrana pre petrochemický reformér

 

Súbor na stiahnutie: ml_sk_-_tvarovky_isofrax.pdf
Dostupnosť: opýtajte sa tu