Vlna Insulfrax 1200

Nové biologické výrobky Insulfrax, Isofrax, Superwool 607 a Superwool 607 MAX sú prielomové výrobky v izolačných materiáloch. Tieto vlákna s použitím do vysokých teplôt majú vynikajúcu biologickú rozpustnosť a niesu zaradené do látok ohrozujúcich zdravie, splňujú všetky normy a požiadavky na zdravotnú nezávadnosť, ktoré uplatňujú zeme EU. Spôsob výroby bio vlákna je obdobný ako u keramických vlákien. Vsádzkové suroviny sú však SiO2, CaO a MgO (Insulfrax, Superwool 607), SiO2 a MgO (Isofrax, Superwool 607 MAX) a tiež teploty tavenia sú vyššie. Bio vlákna majú vynikajúcu termickú a fyzikálnu stabilitu. Prekročenie aplikačnej teploty je veľmi nebezpečné, pretože materiál má úzky slinovací interval. Výrobky môžu byť použité ako tepelná izolácia pre rôzne použitie. Agresívne látky môžu výrazne skrátiť životnosť izolácie - výmurovky.

Vlna – dĺžky vlákien:

Voľná = dĺžka vlákna sa pohybuje v rozmedzí 70 až 150 mm.

Základné vlastnosti vlny:  

 • vlákna sú nezávadné z hľadiska pracovnej hygieny, niesu klasifikované ako nebezpečné  
 • biologicky odbúratelné vlákna  
 • tepelná a fyzikálna stabilita
 • vysoká odolnosť proti tepelným šokom  
 • nízka tepelná vodivosť a tepelná kapacita  
 • vynikajúce tlmenie zvuku  
 • skvelé vlastnosti vákuových dielov  
 • možnosť použitia v textilnej výrobe 

Použitie:  

 • konštrukcie vysokoteplotných agregátov  
 • aplikácie v domácnostiach: bojlery, krby, pece apod.  
 • základný materiál pre textilnú výrobu  
 • izolácie komínov
 • plnivo pre protipožiarne dvere  
 • dilatačné spáry budov
 • vákuové formovanie
Dostupnosť: opýtajte sa tu