Tvarovky Insulfrax 1200

Tvarovky Insulfrax sú vyrobené z Insulfraxu kremičitanová vlna alkalických zemín, zmiešaná so špeciálne vybranými organickými alebo anorganických spojmi, ktoré poskytujú tuhé alebo pružné izolačné tvary a výnimočné vlastnosti. Metóda výroby podtlaku umožňuje značnú voľnosť pri zmene tvaru, hrúbky a hustoty.
Tvarovky Insulfrax sú často najúspornejšou odpoveďou na výrobu veľkého množstva častí v jednoduchých alebo zložitých konfiguráciach pre širokú škálu vysokoteplotných aplikácií.
 
Tvarovky Insulfrax majú nasledovné vynikajúce vlastnosti:
 Vysoká teplotná stabilita
 Nízka tepelná vodivosť
 Odolnosť voči tepelnému šoku
 Ľahké
 Komplexné tvarové schopnosti
 
TYPICKÉ APLIKÁCIE
 Tepelné štíty a izolácia tlmičov automobilov
 Expanzné škáry
 Izolácia rúr
Súbor na stiahnutie: ml_sk_-_tvarovky_insulfrax.pdf
Dostupnosť: opýtajte sa tu